© 2018 Findur HT Oy

findur@findur.fi

Teollisuustie 5,

33960 Pirkkala

Y-tunnus 0808509-6

Tarkastuspalvelu ja takuu

Findur-maalit ovat luotettavia ja kestäviä julkisivujen pinnoitusmateriaaleja. Findur antaa kiinnipysymistakuun 10 vuodeksi uusille betonielementeille maalattaessa edellyttäen, että maalaustyö ja esityöt on tehty maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Maalattavat/pinnoitettavat betonipinnat pitää tarkistuttaa ennen maalaustyön aloittamista. Tarkastuksesta tehdään maalaustyöpöytäkirja, joka on samalla aloituslupa maalaustöille. Tarkastuksen suorittaa Findurin edustaja.

Tarkastuksessa katsotaan numeroidun mallielementin puhdistus- ja laatutaso. Elementin numero kirjataan pöytäkirjaan. Annettu maalauslupa edellyttää, että kaikki elementit puhdistetaan samaan tasoon kuin numeroitu mallielementti. Työmaan vastuuhenkilö tarkastaa ja valvoo, että kaikki elementit on puhdistettu mallielementtiä vastaavaksi.

Findur antaa 10 vuoden kiinnipysyvyystakuun vain siinä tapauksessa, että kaikki betonielementtipinnat ovat puhdistettu kuten numeroitu mallielementti.

Betonielementtien tulee olla:

  • tasalaatuisia

  • vapaita sementtiliimasta

  • vapaita muottiöljystä

  • raudoituksien on oltava normien mukaisesti suojattu

  • paikkausten tulee olla tehdyt samanlaisella massalla kuin itse elementtikin vähintään 24 h vanhoja

Maalaustyö tulee suorittaa annettujen maalaustyöohjeiden mukaan.

Takuu ei koske pinnoitevaurioita jotka aiheutuvat:

  • rakennuksen tai alustan liikkumisesta

  • konstruktio- tai rakennusvirheestä

  • ulkopuolisista mekaanisista syistä, eikä mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Jos haluat 10 vuoden takuun projektisi betonielementeille, sovi asiasta Findurin kanssa tilausvaiheessa. Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää