Palosuojaus

Palosuojamaalaus

 

Palosuojamaalit ovat tuotteita, jotka tulipalon aiheuttaman lämmön vaikutuksesta reagoivat paisumalla eristäen teräsrakenteet ympäröivältä tulipalolta. Palosuojamaalit hidastavat palotilanteessa lämpötilan aiheuttamia teräsrakenteiden lujuus- ja muodonmuutoksia. Teräs on palamaton rakennusmateriaali, joka suojaamattomana saattaa saavuttaa kriittisen 450–600 asteen lämpötilan jo 10–30 minuutin kuluttua tulipalon alkamisesta, jolloin sen lujuusominaisuudet heikkenevät. 

Palosuojamaalauksessa teräs suojataan siten, että sen lämpötila ei ylitä rakenteen kriittistä lämpötilaa vaadittuna palonkestävyysaikana (R15–R120).

Suunnittelija laatii palosuojamaalaussuunnitelman, jossa määritellään mm. rakenteen paloluokka, rakennusosien vaatimukset, maalausjärjestelmä ja huolto-ohjeet.

Tutustu International Paintin palosuojaratkaisuiden valikoimaan (en) tai kysy meiltä lisää – varmistetaan yhdessä, että rakenteen palosuojauksesta saadaan vaaditun mukainen!

Kestävämpää palosuojausta - Findur HT Oy