top of page

Betonijulkisivujen maalaus | Findur HT Oy

Vuosaari, Helsinki

Uusien betonielementtien tehdasmaalaus | Findur

Findur Julkisivumaali soveltuu hyvin myös uusien elementtien maalaukseen jo elementtitehtaalla. Elementin sementtiliiman poistokäsittelyn jälkeen, elementti on kuivuttuaan maalausvalmis. Elementin pohjamaalauksen ansiosta pintamaalille saadaan luja tartunta-alusta. Elementtitehtaalla hallituissa olosuhteissa tehty maalaustyö on kustannustehokas vaihtoehto työmaalla tehtyyn maalaustyöhön. 

Tuotteemme mahdollistavat betonielementin maalaustyön jo seuraavana päivänä betonin valamisesta.

Findurin julkisivupinnoitteet soveltuvat myös koviin ja lujiin betonipintoihin (lujuusluokat K40 ja K50 jne.)

Pinnan esikäsittely

Ennen maalaustyötä muottiöljyt, vahat ja betoniliima tulee poistaa elementin pinnalta, jotta maalille saadaan hyvä tartunta alustaan. Sementtiliima poistetaan elementin pinnasta esim. suihkupuhdistamalla, vesihiekkapesulla tai märkähionnalla. Happopeittaus soveltuu myös betoniliiman poistoon, mutta on tärkeää että kaikki suolahappojäämät poistetaan/pestään pinnoilta huolellisesti ennen maalaustyötä.

Suihkupuhdistus saattaa aiheuttaa pintaan lievää epätasaisuutta sekä avata huokosia, jotka näkyvät pinnalla maalauksen jälkeenkin. Märkähionta tehdään kastelemalla elementin pinta ennen hiontaa. Hionnassa käytetään ns. kuitulaikkaa. Irronnut sementtiliimaliete huuhdellaan pinnoilta välittömästi. Pinnan tulee olla kuiva ennen pohjamaalausta. Märkähionta ei tuo esiin elementtipinnan huokosia kuten hiekkapesu tai suihkupuhdistus.

Maalaus voidaan tehdä myös hienopestylle elementtipinnalle. Mahdolliset betonipinnan paikkaukset tulee tehdä aineilla, joiden maalauskelpoisuus on varmistettu. Paikkaukset tehdään yleensä ennen märkähionnan aloittamista. Lisäksi on huolehdittava, ettei betonin pintahuokosiin ja mahdollisiin reikiin ole jäänyt vettä. Pesun jälkeen pinnoilta tulee poistaa vesi esim. paineilmalla. On kuitenkin varmistuttava siitä, että paineilma on puhdasta ja öljytöntä. Tehdasmaalauksissa pinnan esikäsittelyn (pesu + kuivaus) ja maalaustyön minimiväliajan tulee olla riittävä: vähintään 24 tuntia, riippuen kuivatusolosuhteista - olosuhteet vaihtelevat eri vuodenaikoina. Suihkupuhdistuksessa ja hionnassa paljastuneet huokosreiät täytetään ennen maalausta, kun tavoitteena on tasainen ja sileä lopputulos. Maalattavia elementtipintoja ei saa käsitellä ns. jälkihoitoaineilla. Jälkihoitoaineet tukkivat osan huokosista ja heikentävät siten pinnoitteen tarttumista alustaan.

Pohjustus

Saumapinnat voidaan märkähioa jo elementtitehtaalla ja pohjustaa Findur JSM Primerillä tai Findur JSM Väripohjalla. Elementit voidaan sementtiliiman poiston jälkeen pohjustaa myös tehtaalla silloin, kun pintamaalaus tehdään vasta työmaalla. Pohjustus antaa rakennusaikaisen suojan elementeille.

Pintamaalaus

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla tai -pinnoitteella. Työ voidaan tehdä joko elementtitehtaalla tai pystytyksen jälkeen työmaalla. Jos elementtisaumat ylimaalataan, niin saumausmassaksi tulee valita tuote, joka soveltuu maalattavaksi ko. maaleilla. Saumakohtiin maalataan vain erittäin ohut kerros julkisivumaalia.

Vanhan betonipinnan maalaus | Findur

Betonipintojen korjaus- ja huoltomaalauksessa polyuretaanimaali on kestävä ratkaisu. Vanhan maalin poisto voidaan tehdä hiekkapuhaltamalla ja painepesulla. Pinta jää aina kosteaksi pesun jäljiltä. Näissä tapauksissa tulee käyttää pinnoitemateriaaleja, jotka eivät ole herkkiä alustan kosteudelle. Findur-julkisivumaalit voidaan levittää myös kostealle betonipinnalle: tämä mahdollistaa maalaustyön suorittamisen alkukeväästä pitkälle syksyyn.

Findur Julkisivumaalilla maalatun kohteen huoltomaalaus

Findurin julkisivumaalilla maalatun kohteen huoltomaalaukseen riittää pääsääntöisesti - pinnan puhdistuksen lisäksi - yhden kerran maalaus Findurin Julkisivumaalilla.

Polyuretaanimaali sopii erityisen hyvin betonille, joka on todettu laadultaan pakkasenkestäväksi.

 

Yleisesti kaikki ulkorakenteet tehdään pakkasenkestävästä betonista. Vanhojen rakennusten julkisivut saattavat olla niin haurasta betonia, että ne rapautuvat ulko-olosuhteissa. Tällaisissa tapauksissa polyuretaanimaalaus on harkittava tapauskohtaisesti.

Käsittely-yhdistelmä vanhalle betonipinnalle

 

Käsiteltävän alustan tulee olla puhdas ja luja. Rapautunut betoni, epäpuhtaudet ja orgaaniset maaliaineet poistetaan suihkupuhdistamalla. Vanha heikosti alustassa kiinni oleva maali poistetaan.

Pohjustus

Pohjustus tehdään Findur JSM Väripohjalla tai Findur JSM Primerillä  tuoteselosteen mukaisesti. Sekoitettu pohjuste on käytettävä viimeistään 2 vuorokauden kuluessa komponenttien sekoituksesta.

 

Pintamaalaus

Pintamaalaus tehdään Findur Julkisivumaalilla tuoteselosteen mukaisesti. Maalaus tehdään 1 - 2 kertaan riippuen värisävyn peittävyydestä. Pintamaalaus voidaan tehdä 10 % ohennetulla Findur Julkisivumaalilla.

 

Mikäli toinen käsittely tarvitaan esim. kirkkaiden värisävyjen peittävyyden saavuttamiseksi, tehdään maalaus aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Varmistetaan, ettei ohentaminen heikennä maalin peittokykyä ja värin tasaisuutta. Valmis maaliseos on käytettävä 8 tunnin kuluessa komponenttien sekoituksesta, olosuhteet huomioiden. 

 

Maalausolosuhteet

Alustan tulee olla kuiva ja maalattavan pinnan on oltava vähintään + 5º C sekä ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Erityisohjeita eri alustatyyppien käsittelyyn | Findur

Muottipintaelementti

Muottia vasten valettu elementti soveltuu maalattavaksi, kun elementin pinnasta on poistettu sementtiliima. Sementtiliiman poistoon on eri menetelmiä - tehokkain menetelmä on suihkupuhdistus. Pintaa ei tarvitse karhentaa eikä strukturoida. Esiin tulleen reiät, rakkulat ja pintahuokoset tulee täyttää ennen maalaustyötä virheettömän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hienopesty elementtipinta maalausalustana

Hienopesty elementti soveltuu maalattavaksi erinomaisesti, mutta lopputuloksen kannalta maalaustyössä on otettava mm. huomioon seuraavat asiat: pintojen epätasaisuus ja vaihtelevuus eri elementeissä saattaa erota toisistaan merkittävästi aiheuttaen kirjavuutta elementtien välillä. Tasaiseen lopputulokseen pyrittäessä maalin kulutus saattaa olla huomattavasti suurempi näissä tilanteissa. Maalattaessa Findur Julkisivupinnoitetta hienopestylle elementtipinnalle tai sileälle elementille, pinnan ulkonäkö saattaa poiketa tosistaan merkittävästi.

Harjattu elementtipinta

Harjattu elementtipinta soveltuu maalattavaksi sementtiliiman poiston jälkeen. Elementtipintaa harjattaessa pintaan nousee harjakohtiin sementtiliimakuori, joka on poistettava korkeapainepesulla tai mekaanisella teräsharjauksella elementin kuvioinnin suuntaisesti. Harjauksen jälkeen irtopöly on poistettava ennen maalaustyötä.

Telattu elementti

Telapintaisessa elementissä on usein hyvin vahvoja sementtiliimakerroksia, joiden poisto saattaa olla hyvinkin työlästä. Sementtiliiman poisto on helpompi suorittaa, mikäli elementtiä ei ole telattu.

Parveke-elementit

Maalattaviksi tarkoitettujen parveke-elementtien, parvekkeiden ylä- ja alapintojen sekä kaiteiden pinnoista sementtiliima on aina poistettava. Sementtiliiman poisto takaa maalille riittävän tartunnan alustaan.

Sokkelielementtien esikäsittely

Sokkelielementit käsitellään kuten muutkin elementit ennen maalaustyön aloittamista.

Betoni- ja kivipintojen suojaus

Findur JSM Primer soveltuu useiden erityyppisten kiviainespintojen (luonnonkivi, mosaiikki, klinkkeri, tiili ym.) suojaukseen. Betonilattioiden pölynsidonta voidaan toteuttaa Findur JSM Primerillä, esimerkkeinä varasto- ja teollisuustilojen lattiat.

Betonielementtien esikäsittelyohjeet | Findur

Findur Julkisivumaalin ja Findur Julkisivupinnoitteen takuuehtojen edellytyksenä ovat seuraavat toimenpiteet:

 

  • muotin irrottamisen jälkeen elementeistä on poistettava pintaan jäänyt sementtiliima, mahdollinen muottiöljy ym. epäpuhtaudet.

  • elementit on tarkastettava ja hyväksyttävä ennen maalaus- tai pinnoitustyötä Findur Julkisivumaalilla tai Findur Julkisivupinnoitteella.

bottom of page