top of page

Kestävämpi suoja kuumasinkityille teräs- ja alumiinipinnoille: Findur Aluprofilmaali | Findur HT Oy

Findur maalitehdas

Findur Pohja- ja välimaali

Lisäksi valmistamme metallipinnoille Findur pohja- ja välimaalia.

Maalausyhdistelmät::

 

Findur Aluprofilmaali sopii 1-kerrosmaalina erinomaisesti peltikattojen kestävään suojaukseen

Kotimainen Findur Aluprofilmaali soveltuu alumiinipintojen ja kuumasinkittyjen teräspintojen suojaukseen eri ilmastorasituksissa sekä pohjamaalattujen teräspintojen pintamaaliksi.

Findur Aluprofilmaalilla erinomaiset ominaisuudet - UV:n ja kulutuksen kesto, tartunta eri pintoihin jne.

 

  • erittäin hyvä säänkestävyys

  • erinomainen UV-kestävyys - kestää liituuntumattomana pitkään

  • erittäin hyvä tartunta eri pintamateriaaleihin (mm. akryylilevy)

  • hyvä kulutuksen kestävyys

  • tasainen maalipinta myös sivellinmaalauksessa

  • 14 vrk maalauksesta kestää useimpia liuottimia (ilkivaltamaalaukset voidaan poistaa maalipintaa vahingoittamatta)

  • pitkät huoltomaalausvälit

  • soveltuu alumiinipinnoille ja sinkityille teräspinnoille ilman erillistä tartuntamaalausta

  • soveltuu pintamaaliksi pohjamaalatuille teräspinnoille

  • värisävyt tilaajan toivomusten mukaan

Kestävämpää suojaa | Findur HT Oy

Findur Aluprofil-maalausyhdistelmien esikäsittely

Alumiinipinnat

Rasvan ja lian poisto Findur Rasvan- ja silikoninpoistoaineella, jonka jälkeen pinta maalataan Findur Aluprofilmaalilla.

Uudet kuumasinkityt pinnat

Kuumasinkitty pinta puhdistetaan aina ennen maalausta. Uudella sinkityllä pinnalla saattaa esiintyä mm. öljyä, rasvaa, suoloja ja valkoruostetta. Niiden havaitseminen on usein vaikeaa, joten pinta täytyy puhdistaa erityisen huolellisesti. Jos sinkkisuoloja jää maalikalvon alle, saattaa maalikalvoon tulla kuplia ja siten haitata maalikalvon toimivuutta. Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta. Pinnan esikäsittely voidaan tehdä korkeapainepesulla tai suihkupuhdistamalla. Pesu suoritetaan emäksisellä pesuaineella, joka huuhdotaan huolellisesti pois. Ennen maalausta pinnan täytyy olla ehdottomasti kuiva.

Vanhat kuumasinkityt pinnat

Kuumasinkitty pinta puhdistetaan aina ennen maalausta, kuten uusi pintakin. Vanhalle kuumasinkitylle pinnalle on mahdollisesti muodostunut hygroskooppisia suoloja ja muita epäpuhtauksia olosuhteista riippuen. Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.

Teräspinnat

Teräspinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja maalausta vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2 ½ (SFS-ISO 8501-1). Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteista: pohjamaali ja pintamaali.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen lämpötilan on oltava vähintään 3 astetta kastepistelämpötilan yläpuolella.

Meiltä teollisuusmaalit myös betoni- ja metalliteollisuuteen!

bottom of page