© 2018 Findur HT Oy

findur@findur.fi

Teollisuustie 5,

33960 Pirkkala

Y-tunnus 0808509-6

Betonijulkisivujen maalaus

Vuosaari, Helsinki

Uusien betonielementtien tehdasmaalaus

Findur Julkisivumaali soveltuu hyvin uusien elementtien maalaukseen jo elementtitehtaalla. Elementille suoritetun sementtiliiman poistokäsittelyn jälkeen elementti on kuivuttuaan maalausvalmis. Pohjamaalauksen ansiosta pintamaalille saadaan luja tartunta-alusta.

Findur julkisivupinnoitteet tarttuvat hyvin myös koviin ja lujiin betonipintoihin (lujuusluokat K40 ja K50 jne.)

Esikäsittely:

Sileät, muottia vasten valetut elementit tulee ennen maalaustöiden aloittamista puhdistaa muottiöljystä ja sementtiliimasta. Sementtiliima poistetaan joko suihkupuhaltamalla tai hiomalla elementin pinta märkähionnalla. Suihkupuhallus saattaa aiheuttaa pintaan lievää epätasaisuutta sekä avata huokosia, jotka näkyvät maalauksen jälkeenkin. Märkähionta tehdään kastelemalla elementin pinta ennen hiontaa. Hionnassa käytetään ns. kuitulaikkaa. Irronnut sementtiliimaliete huuhdellaan välittömästi ja sileäksi jäänyt pinta pohjamaalataan pinnan kuivumisen jälkeen. Märkähionta ei jätä elementtipintaan hiontajälkiä eikä tuo esiin huokosia niin paljon kuin hiekkapesu tai suihkupuhallus.

Maalaus voidaan tehdä myös hienopestylle elementtipinnalle. Suolahappopeittausta tulee välttää. On vaikea varmistaa, että suolahappoa ei jää huokosiin. Suolahappo on maalauksen alla vahingollista. Mahdolliset betonipaikkaukset tulee tehdä paikkausaineilla, joiden maalauskelpoisuus on varmistettu. Paikkaukset tehdään yleensä ennen märkähionnan aloittamista. Lisäksi on huolehdittava ettei pintahuokosiin ja mahdollisiin reikiin ole jäänyt vettä. Pesun jälkeen on hyvä poistaa vesi esim. ilmapuhalluksella. On kuitenkin varmistuttava siitä, ettei ilman mukana tule öljyä eikä muita epäpuhtauksia maalattavaan pintaan. Varmin tapa todeta tehdasmaalausvalmius on tehdä koe ajasta, mitä eri elementtitehtaiden olosuhteet vaativat maalaustyön aloittamiseksi. Suihkupuhalluksessa ja hionnassa paljastuneet huokosreiät täytetään ennen maalausta silloin, kun tavoitteena on tasainen ja sileä lopputulos. Maalattavia elementtien pintoja ei saa käsitellä ns. jälkihoitoaineilla. Ne tukkivat osan huokosista ja heikentävät siten pinnoitteen tarttumista.

 

Pohjustus:

Saumapinnat voidaan myös märkähioa jo elementtitehtaalla ja pohjustaa Findur JSM Primerillä tai Findur JSM Väripohjalla. Elementit voidaan sementtiliiman poiston jälkeen pohjustaa tehtaalla silloin, kun pintamaalaus tehdään vasta työmaalla. Pohjustus antaa rakennusaikaisen suojan elementeille.

Pintamaalaus Findur Julkisivumaalilla tai -pinnoitteella:

Työ voidaan tehdä joko elementtitehtaalla tai pystytyksen jälkeen työmaalla. Jos elementtisaumat ylimaalataan, niin saumausmassaksi tulee valita saumausmassa, joka soveltuu maalattavaksi ko. maaleilla. Saumakohtaan maalataan vain erttäin ohut kerros julkisivumaalia.

Vanhan betonipinnan käsittely

Käsitellään esimerkkien avulla seuraavasti:

Betonitalojen korjausmaalauksessa polyuretaani on hyvä ratkaisu. Vanhan maalin poisto tehdään usein hiekkapuhaltamalla ja painepesulla. Pinta jää aina kosteaksi. Silloin on hyvä käyttää pinnoitteita, jotka eivät ole herkkiä alustan kosteudelle. Findur-julkisivumaalit voidaan sivellä alustaltaan kostealle betonille. Myös työaika syksyisin jatkuu pidempään.

Polyuretaanimaali sopii erityisen hyvin betonille, joka on todettu laadultaan pakkasenkestäväksi. Periaatteessa kaikki ulkorakenteet tehdään pakkasenkestävästä betonista. Vanhojen rakennusten julkisivut saattavat olla kuitenkin joskus niin huonoa betonia, että ne rapautuvat ulko-olosuhteissa. Tällaisiin tapauksiin polyuretaanimaalaus on harkittava tapauskohtaisesti.

Esimerkki: Käsittely-yhdistelmä vanhalle betonipinnalle

Käsiteltävän alustan tulee olla puhdas ja luja. Rapautunut betoni, lika ja orgaaniset maaliaineet poistetaan suihkupuhaltamalla. Maalinpoisto tehdään vähintään 95% puhtausasteeseen.

Pohjustus:

Pohjustus tehdään Findur JSM Primerillä. Pohjuste valmistetaan sekoittamalla huolellisesti 12 osaa Primeriä ja 1 osa kovetetta. Pohjuste levitetään maalausharjalla huolellisesti harjaten. Työ voidaan tehdä myös telaten. Sekoitettu pohjuste on käytettävä viimeistään 2 vuorokauden kuluessa sekoituksesta.

 

Pintamaalaus:

Maali valmistetaan sekoittamalla 11 tilavuusosaa Findur Julkisivumaalia ja 1 tilavuusosa Findur JSM Kovetetta huolellisesti keskenään. Sekoitettu maali on käytettävä 2-4 tunnin kuluessa sekoittamisesta. Maalaus tehdään 1-2 kertaan tasavärisen ja peittävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Ensimmäinen maalauskerta voidaan aloittaa kun pohjuste on kuivunut. Ensimmäistä käsittelykertaa varten maali voidaan ohentaa lisäämällä 10 % Findur JSM Ohennetta. Toinen käsittely voidaan tehdä aikaisintaan yhden vuorokauden kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Käsittely tehdään telaamalla. Pintakerroksessa käytetään ohentamatonta maalia. Telaamisen helpottamiseksi maalia voidaan ohentaa enintään 5%, kunhan tarkistetaan, ettei ohentaminen heikennä maalin peittokykyä eikä värin tasaisuutta.

 

Maalausolosuhteet:

Alustan tulee olla maalattaessa kuiva ja maalattavan pinnan on oltava vähintään + 5º C sekä ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Erityisohjeita eri alustatyyppien käsittelyyn

Muottipintaelementti

Muottia vasten valettu elementti on maalauskelpoinen kun elementin pinnasta on poistettu sementtiliima. Pintaa ei tarvitse karhentaa eikä strukturoida. Sementtiliima voidaan poistaa useilla eri menetelmillä. Esiin tulleen reiät, rakkulat ja pintahuokoset olisi täytettävä ennen maalausta virheettömän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Hienopesty elementtipinta maalauspohjana

Hienopesty elementti soveltuu maalattavaksi erinomaisesti, mutta on otettava huomioon lopputuloksen kannalta muutamia seikkoja: Pintojen epätasaisuus ja vaihtelevuus eri elementeissä saattaa olla melkoinen aiheuttaen kirjavuutta elementtien välillä. Tasavärisyyteen pyrittäessä maalin kulutus on huomattavasti suurempi. Ruiskutettaessa Findur Julkisivupinnoitetta hienopestylle elementtipinnalle ei pinnanmuodostus ole samanlainen kuin sileälle elementille tehtynä.

Harjattu elementtipinta

Harjattu elementtipinta soveltuu maalattavaksi sementtiliiman poiston jälkeen. Harjattaessa pintaa nousee harjakohtiin sementtiliimakuori, joka on poistettava korkeapainepesulla tai mekaanisella teräsharjauksella elementin kuvioinnin suuntaisesti. Harjauksen jälkeen irtopöly on poistettava.

Telattu elementti

Telapintaisessa elementissä on usein hyvin vahvoja sementtiliimakerroksia, joiden poisto on joskus hyvinkin työlästä. Sementtiliiman poisto on helpompi suorittaa, jos elementtiä ei olisi telattu.

Parveke-elementit

Maalattaviksi tarkoitettujen parveke-elementtien pinnoista on sementtiliima poistettava. Sama koskee parvekkeiden ylä- ja alapintoja sekä kaiteita. Sementtiliiman poisto takaa maalin kiinnipysyvyyden.

Sokkelielementtien esikäsittely

Sokkelielementit käsitellään kuten muutkin elementit ennen maalausta.

Betoni- ja kivipintojen suojaus

Findur JSM Primer soveltuu erilaisten kivipintojen kuten luonnonkivi, mosaiikki, klinkkeri, tiili ym. suojaukseen. Betonilattioiden pölynsidonta voidaan suorittaa Findur JSM Primerillä, esim. varastot ja teollisuustilojen lattiat.

Betonielementtien esikäsittelyohjeet

Findur Julkisivumaalin ja Findur Julkisivupinnoitteen takuuehtojen edellytyksenä ovat seuraavat toimenpiteet:

  • Ennen maalausta tai pinnoittamista Findur Julkisivumaalilla tai Findur Julkisivupinnoitteella on elementit tarkistettava.

  • Muotin irrottamisen jälkeen elementeistä on poistettava pintaan jäänyt sementtiliima ja mahdollinen muottiöljy.